Se nærmere på forskning i uddannelse

Få flere oplysninger om it-uddannelser i dag, og se mulighederne for at revolutionere oplevelsen i klasseværelset, så alle elever kan opbygge de kompetencer, de har brug for i fremtiden.

1 af 4

Rapporter om it-uddannelser

Informationsteknologi i grundskoler og på ungdomsuddannelser: Delstatsrapporter for 2017

Et kig på, hvordan elever, forældre, undervisere og administratorer opfatter og oplever uddannelse i informationsteknologi i 43 delstater i USA.

Se rapporter

Informationsteknologi i grundskoler og på ungdomsuddannelser: Delstatsrapporter for 2017

Denne rapport indeholder resultaterne af Google-Gallup-undersøgelser fra 2014-15 og 2015-16 med henblik på at informere offentligheden om, hvordan man forsøger at sikre en bredere deltagelse i it-undervisning i grundskoler og på ungdomsuddannelser. Emnerne omfatter opfattelser, muligheder, hjælp og infrastruktur. Den giver også anbefalinger til en bredere adgang til it-undervisning i 43 delstater i USA.

Læs hele rapporten

Se resultater efter delstat


Informationsteknologi i grundskoler og på ungdomsuddannelser: Delstatsrapporter for 2016

Sådan har opfattelser, muligheder, deltagelse og infrastruktur haft indflydelse på it-uddannelser i 11 delstater i USA.

Se rapporter

Informationsteknologi i grundskoler og på ungdomsuddannelser: Delstatsrapporter for 2016

Det er meget vigtigt for vores fremtid, at vi sikrer en mere lige adgang til informationsteknologi for alle elever – ikke kun på grund af den voksende efterspørgsel, der er skabt gennem it-relaterede jobs, men også fordi den er med til at udvikle kritisk tænkning til løsning af komplekse problemer, kreativitet til at udvikle nye idéer og evner til at være nytænkende. Du kan finde oplysninger om status for uddannelse inden for informationsteknologi i 11 delstater i USA i 2016 i forbindelse med initiativet Computer Science for All.

Læs hele rapporten

Se resultater efter delstat

2 af 4

Strategier til større adgang og bedre deltagelse

En analyse over tid af åbne universiteters veje til en bachelorgrad i informationsteknologi

De åbne universiteter spiller en vigtig rolle i forhold til at få en mere alsidig talentgruppe ført videre til en karriere inden for informationsteknologi. Find ud af, hvad de mere kan gøre for at bane vejen. Læs rapporten.


Elevers perspektiver på det åbne universitets veje til en bachelorgrad i informationsteknologi

Eleverne har behov for større fleksibilitet og klarhed for at kunne finde vej fra det åbne universitet til en karriere inden for informationsteknologi. Læs rapporten.


It-undervisning under universitetsniveau: Et feltstudie

En undersøgelse af, hvordan børn forholder sig til informationsteknologi, og hvilke forbedringer der kunne skabe mere lige muligheder i skolerne. Læs rapporten.


Kvinder, der vælger informationsteknologi – de afgørende faktorer

Skal man have flere kvinder til at vælge en uddannelse inden for informationsteknologi, er det vigtigt både at opmuntre dem til dette og eksponere dem for informationsteknologi. Læs rapporten.

3 af 4

Aktuelle udfordringer og barrierer for deltagelse

Vejen til informationsteknologi: Muligheder og forhindringer for elever i grundskoler og på ungdomsuddannelser i USA

Elever, undervisere og administratorer anerkender vigtigheden af it-uddannelse, men på mange skoler har det stadig ikke høj prioritet. Vores rapporter undersøger, hvilken betydning det har for afroamerikanske, kvindelige og latinamerikanske elever samt elever fra landområderne i USA.

Se rapporter

Vejen til informationsteknologi: Muligheder og forhindringer for elever i grundskoler og på ungdomsuddannelser i USA

Den hurtige udvikling inden for teknologi og det voksende antal professioner, der er afhængige af it, betyder, at det er meget vigtigt, at alle elever har mulighed for at blive fortrolige med at arbejde med computere og opbygge grundlæggende kompetencer i informationsteknologi, f.eks. computational thinking (CT) og programmering/kodning.

Læs hele rapporten

Se opsummerede resultater efter gruppe

Richland SC image of three African American students working on a laptop.
Fjern uligheden: Afroamerikanske elever
Læs rapporten
To elever med niqabber, der sidder og arbejder på Chromebooks
Fjern uligheden: Piger
Læs rapporten
En teenagepige, der kigger ud i det fjerne, og en alvorlig teenagedreng med et opmærksomt udtryk i baggrunden
Fjern uligheden: Latinamerikanske elever
Læs rapporten
Dolores Hidalgo Billede af en mur i Mexico med grafitti
Fjern uligheden: Skoledistrikter på landet og i små byer
Læs rapporten

Ulighed inden for informationsteknologi: Undersøgelse af underrepræsentationen af piger, afroamerikanere og latinamerikanere

Med en forståelse for de strukturelle og sociale barrierer, der afskrækker eleverne fra at vælge en it-uddannelse, kan forældre, undervisere og administratorer finde løsninger til at få flere elever til at vælge dette felt. Læs rapporten.


Elever opmuntres til at studere informationsteknologi

Det er ikke kun adgangen til informationsteknologi, men også interessen og tiltroen til sig selv, der gør en forskel for, hvilke elever der tilegner sig it-færdigheder, og hvilke der ikke gør. Læs rapporten.


Billeder af informationsteknologi: Opfattelser hos elever, forældre og undervisere i USA.

Rodfæstede stereotyper og få synlige rollemodeller bidrager muligvis til den manglende race- og kønsmæssige diversitet, når det gælder uddannelser og karrierer inden for informationsteknologi. Læs rapporten.


Koden knækkes: Hvordan og hvor ofte skildres informationsteknologi i medierne

Måden, informationsteknologi præsenteres på i populære medier, kan have indflydelse på elevernes opfattelse af, hvem der arbejder med informationsteknologi, og hvad de laver. Læs rapporten.


Tendenser omkring brugen af it i grundskoler og på ungdomsuddannelser i USA

Et kig på, hvordan opfattelserne af informationsteknologi og læringsmuligheder udvikler sig hos elever, undervisere og administratorer i grundskolerne og på ungdomsuddannelserne. Læs rapporten.

4 af 4

Strategier til at øge elevernes engagement og udbygge deres færdigheder til fremtiden

Fremmelsen af færdigheder – dagsorden: Klæd eleverne på til fremtiden

Sådan gør aktuelle efterspurgte færdigheder som f.eks. digitale kompetencer, teamwork og kritisk tænkning eleverne klar til fremtidens arbejdsmarked. Læs rapporten.


Opmuntring til udforskning og nye kompetencer på skoler i det 21. århundrede

For at underviserne kan klæde eleverne korrekt på til jobmulighederne i det moderne samfund, har de behov for nye strategier, teknologier og værktøjer i undervisningen. Læs rapporten.


Fjern uligheden: Bedre læse- og matematikfærdigheder gennem et forbedret IKT-samarbejde

Informations- og kommunikationsteknologi virker lovende i forhold til at øge effektiviteten af undervisningsmodeller inden for læsning og matematik. Læs rapporten.


Status for undervisere i Finland: Sådan har respekt og selvbestemmelse formet professionen

Jobbet som underviser er et af de mest populære og respekterede jobs i Finland. Vi ser her nærmere på, hvorfor og hvad det betyder for uddannelsessystemet. Læs rapporten.


Ubevidste fordomme i klasseværelset: Beviser og muligheder

En undersøgelse af, hvordan ubevidste fordomme har en indvirkning på repræsentationen inden for informationsteknologi og STEM, og af strategierne til at opnå forbedringer. Læs rapporten.


Ubegrænset intelligens: Et argument for kunstig intelligens i undervisningen

Et indledende kig på kunstig intelligens og dens potentiale til at øge og forbedre elevernes indlæring i den virkelige verdens klasseværelser. Læs rapporten.

Kom godt i gang

Læs historier fra den virkelige verden

Se eksempler på, hvordan en større adgang til it-uddannelse af høj kvalitet giver eleverne flere læringsmuligheder.

Tak for din tilmelding

Fortæl os mere om dine interesser.