Det handler om at skabe muligheder for mindre lokalsamfund gennem professionel udvikling inden for informationsteknologi

Udfordring

Jeff Gray voksede op i Appalachia-området, hvor han fra en tidlig alder udviste stor interesse i videnskab. Gray var den første i sin familie, der fik en universitetsuddannelse, og hans forældre havde forståelse for fordelene ved at understøtte hans interesse i videnskab og teknologi. "Når jeg ser tilbage på min egen oplevelse med natur- og teknologidage i skolen, så ved jeg, at det var det, der startede min passion for videnskab," fortæller han – han ser tydeligt værdien af at introducere unge mennesker til videnskab og teknologi så tidligt som muligt.

Da han blev professor i informationsteknologi på University of Alabama, indså Gray, at der kun var få af delstatens high school-elever, især i landdistrikterne, der blev introduceret til it-undervisning på et tidligt tidspunkt. Gray forstod, at uden kendskab til it ville eleverne ikke være forberedt til arbejdsmarkedet, især fordi Alabama er blevet omdrejningspunktet for it-relaterede job inden for de seneste årtier, ikke mindst i Huntsville-regionen på grund af den teknologiske fremvækst fremskyndet af NASA’s tilstedeværelse.

Men der var mange forhindringer, der skulle overvindes for at give eleverne adgang til disse muligheder. I mange landlige skoledistrikter i delstaten Alabama, der omfatter nogle af de fattigste kommuner i USA, findes der ikke meget undervisning i informationsteknologi. I 2007 var der i hele delstaten kun tre fuldtidsansatte high school-undervisere, der var godkendt til at undervise i informationsteknologi (ud af 454 high schools i hele staten). Ud af de 27 elever, der studerede AP Computer Science A (AP CSA) det år, var der kun tre kvinder og tre afroamerikanske elever, der tog denne eksamen. I en delstat, hvor afroamerikanerne udgør 25 procent af befolkningen, står det klart, at der er et stort misligforhold i forhold til lige adgang til it-uddannelse.

"Vi havde brug for at få lukket dette hul," forklarer Gray, der var overbevist om, at professionel udvikling af underviserne ville forbedre it-undervisningen på den enkelte skole. Sidst i 00'erne var der dog ikke bevilget særlig mange statslige midler til it-uddannelse og endnu mindre til professionel udvikling inden for informationsteknologi for undervisere. I første omgang forsøgte Gray at udbygge elevernes kendskab til informationsteknologi gennem sommerkurser på universitetet. "Vi kunne kun øve indflydelse på 40 elever ad gangen," siger Gray. Selvom det var virkningsfuldt, var det ikke nogen praktisk vej til at skalere indsatsen.

Løsning

Gray så en mulighed for at forstærke sin indsats ved at hjælpe underviserne med at finslibe deres it-færdigheder. "Hvis vi kunne uddanne 30-40 undervisere ad gangen, ville det få en indvirkning af betydelig karakter for eleverne," siger Gray. I 2011 modtog Gray det første af seks årlige Google-stipendier til professionel udvikling af it-undervisere. Han fokuserede på strategier for pædagogik og engagement for high school-undervisere i hele delstaten.

Gray fortæller, at den økonomiske støtte har sikret mentorer og støtte til en spirende gruppe af it-undervisere, hvilket er utroligt vigtigt for at skabe en levedygtig it-uddannelse i Alabama. "Vi fokuserede først på det aspekt at udvikle et fællesskab for underviserne – og ikke bare skabe et engangskursus," forklarer han. Gray fortsatte med at undervise i introduktion til professionel udvikling inden for informationsteknologi og er siden, han modtog det første stipendium, nået op på næsten 100 undervisere.

I betragtning af det presserende behov for professionel udvikling havde Gray brug for en bedre måde at "undervise underviserne" på, så de kunne vende tilbage til lokalsamfundene og uddanne andre undervisere. Han udvidede sit program for professionel udvikling i 2014 ved at oprette MOOC-kurset (Massive Open Online Course) som en hjælp til underviserne til at forberede sig til AP CS Principles-eksamenen (Advanced Placement Computer Science). Kurset, der omfatter 120 videoer med fokus på forskellige eksamenskomponenter, blev udviklet for at nå ud til undervisere – ikke kun i Alabama, men i hele landet – og det er stadig tilgængeligt som onlinekursus.

"Den geometriske vækst i modellen for professionel udvikling – "undervis underviseren" – er meget vigtig i forhold til at opfylde behovene for skalerbarhed og levedygtighed for it-undervisning til elever lige fra børnehave til ungdomsuddannelser."

Jeff Gray, Professor i informationsteknologi, University of Alabama College of Engineering

Fordele

Planter et frø for at skabe vækst inden for lokal it-undervisning

Googles uddannelsesstipendium er det, som Gray tilskriver sin succes med it-undervisning i grundskoler og ungdomsuddannelser. Efter Gray havde modtaget sit første Google-stipendium, modtog han yderligere 1 million USD fra den amerikanske National Science Foundation (sammen med A+ College Ready) til at udvide programmerne for professionel udvikling inden for informationsteknologi i hele Alabama. Gray tror på, at uddannelse af underviserne i at undervise i it vil opmuntre flere elever (især minoriteter, der historisk set har været underrepræsenteret) til at vælge denne linje. Han deler nu formandsposten for guvernørens arbejdsgruppe for it-uddannelse i Alabama og arbejder med sine kolleger på sit College of Education på at udvikle et forberedende kursus for elever, der læser matematik som hovedfag på University of Alabama.

Giver den professionelle udvikling mere gennemslagskraft

Grays tilgang til professionel udvikling, uanset om det sker gennem personlig læring eller gennem et brugertilpasset MOOC-kursus, har hævet undervisernes ekspertiseniveau i Alabama og resten af USA. Erfarne it-undervisere rundt om i delstaten kan nu uddanne undervisere på deres egne skoler. I dag er der 130 undervisere, der er uddannet i at undervise i AP CSP, i hele delstaten i forhold til kun tre undervisere i 2007. Gennem MOOC-kurset har over 2000 undervisere modtaget virtuel undervisning siden 2014.

Øger troen på egen formåen hos it-underviserne

Gray og hans kolleger oplever en vækst i det spirende fællesskab af it-undervisere som følge af en investering i deres udvikling de seneste seks år. "Vi kan se, hvordan vores undervisere træder i karakter som nationale lederskikkelser," siger Gray – f.eks. Carol Yarbrough, it-underviser på Alabama School of Fine Arts i Birmingham, der nu er medlem af universitets udviklingskomité for AP CS Principles.

Når ud til elever, der er underrepræsenteret inden for informationsteknologi

"Det er ikke alle eleverne, der behøver at blive teknikere, men vi mener, at det er lige så vigtigt for dem at forstå de grundlæggende principper bag, hvordan de beskeder, de sender hver dag, krypteres, som det er for dem at kunne dissekere en frø," siger han. "Eleverne skal forstå, hvordan teknologien inden for så utroligt mange emner fungerer." I 2017 tog 1700 high school-elever i Alabama eksamenen i AP CS Principles – til sammenligning var det kun 27 elever i 2007 før Grays it-undervisning for undervisere og MOOC-kurset. Over 150 af eksaminanderne i 2017 var afroamerikanere, hvor der kun var tre afroamerikanere, der tog denne eksamen i 2007. Over 500 kvinder tog eksamenen i AP CS Principles i 2017, hvor der i 2007 kun var tre, der tog denne eksamen. Eleverne "har brug for at se det, før de kan blive det," siger Gray om værdien ved at have forskellige rollemodeller blandt it-underviserne og fagfolk.

Organisationsprofil

Om Jeff Gray: Dr. Jeff Gray, der var den første med en universitetsgrad i sin familie, og som nu er et respekteret medlem af fakultetet på University of Alabamas College of Engineering, er førende inden for undervisning i informationsteknologi. Siden 2003 har Gray uddannet high school-undervisere i at integrere informationsteknologi i deres teknologiundervisning. Han arbejder også med forskellige aspekter af pilotprojekter med universitetets College Board og skaber ressourcer til et nyt AP-kursus (Advanced Placement), der har til formål at øge interessen hos elever på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser for informationsteknologi og STEM. Gray har modtaget adskillige National Science Foundation-stipendier, og fra 2014 til 2017 var han medlem af Code.orgs uddannelsesråd Education Advisory Council. Han er vært for den årlige konkurrence Alabama Robotics Competition for elever på grundskoler og ungdomsuddannelser og en sommerlejr, hvor elever fra over 15 delstater deltager hvert år.

Anvendte produkter

Download

Tak for din tilmelding

Fortæl os mere om dine interesser.