Skolerne i Lee County tilpasser læring med Google-løsninger

Udfordring

Delstaten Florida er på forkant med digital læring, og de seneste udmeldinger fra centralt hold opfordrer skolerne til at skifte fra papirbaseret til digital undervisning. Skoledistriktet i Lee County satte sig for at implementere teknologi, så eleverne kunne få adgang til digitale lærebøger, udarbejde deres opgaver digitalt og undersøge emner på nettet. De ville også give underviserne værktøjer til at bruge videoer, interaktive aktiviteter og delte dokumenter i deres undervisning – og det hele skulle ske inden for det eksisterende budget.

"G Suite for Education ændrer undervisernes måde at undervise på, fordi de hurtigere kan identificere de elever, der har det svært, og justere indholdet derefter."

Dwayne Alton, Direktør for it-support, School District of Lee County

Løsning

Skoledistriktet i Lee County afviklede et forsøgsprojekt med G Suite for Education og introducerede 2.000 Chromebooks for et år siden. I dag bruger hele distriktet G Suite og Google Classroom, og mellemskolerne har implementeret 18.000 Chromebooks. De undervisere, der havde erfaring med G Suite, fungerede som mentorer for de øvrige og delte de optimale løsninger, de havde fundet frem til i løbet af forsøgsprojektet. Distriktet introducerede de tre teknologier uden at overskride budgettet og uden teknisk support.

Organisationsprofil

Skoledistriktet i Lee County ligger på Floridas sydvestkyst og har 94.000 elever samt 12.000 medarbejdere. Distriktets 120 skoler består af 44 grundskoler, 16 mellemskoler, 13 gymnasier samt adskillige friskoler og skoler med specialundervisning. Distriktets mål er at hjælpe alle elever med at udnytte deres fulde potentiale.

Anvendte produkter

Download

Tak for din tilmelding

Fortæl os mere om dine interesser.