Del Mar Union har forbedret elevernes skrivefærdigheder markant

Udfordring

Lederteamet i Del Mar havde sammen med underviserne arbejdet på at udvikle en mere effektiv måde at undervise i retskrivning på, og de indså, at de havde brug for at kunne tilbyde eleverne hver deres egen computer til undervisningen. Del Mar er underlagt Common Core State Standards, der lægger vægt på brug af teknologi for at fremme kritisk tænkning, kommunikation, samarbejde og kreativitet. Ledelsesteamet ville ændre den måde, som undervisningen foregik på.

"Brugen af Chromebooks med G Suite har været bemærkelsesværdig. Faktisk er antallet af elever, der har nået akkrediteringen "highly proficient" i statens skrivetest, fordoblet, efter vi tog Chromebooks i brug."

Stephanie Sullins, Lærer, Del Mar Union School District

Løsning

Den lette adgang til G Suite for Education var et stærkt incitament for Del Mar til at implementere brugen af Chromebooks i undervisningen. Efter at have testet en række forskellige tablets og computere besluttede Del Mar, at Google Chromebooks var den mest praktiske og økonomiske løsning i forhold til deres målsætninger.

Organisationsprofil

Del Mar Union School District (DMUSD) har 4.400 elever fordelt på otte skoler i San Diego i delstaten Californien. Eleverne kommer fra mange forskellige baggrunde, og distriktet har historisk set en høj akademisk profil med det højeste akademiske præstationsindeks i sit county og det tredjehøjeste i Californien. Del Mar har skarpt fokus på deres mål om at ruste eleverne til at præstere godt i de skrappe pensumkrav og forberede dem på den moderne arbejdsplads, og de lægger vægt på gode evner inden for retskrivning, fremlæggelse og samarbejde.

Anvendte produkter

Download

Tak for din tilmelding

Fortæl os mere om dine interesser.