Det innovative skoledistrikt Clarkstown Central School District hjælper Google med at udvikle Classroom

Udfordring

Arbejdet med besværlige og dyre programmer og udstyr var overvældende for Clarkstown Central School District. Teamet for læringsteknologi og deres kolleger havde brug for en enkel og brugervenlig løsning til administration af deres undervisning.

"Lærerne kan lynhurtigt tildele eleverne opgaver og maksimerer derfor elevernes udbytte af undervisningen i klasselokalet."

Paul Lepore, underviser i samfundsfag i 8. klasse, Felix Festa Middle School

Løsning

Efter at have brugt Google Classroom i nogle få måneder kunne underviserne og it-teamet pege på to hovedfordele: Større engagement hos eleverne og forbedret styring af undervisningen. Google Classroom holdt styr på elevernes opgaver og indeholdt længe efterspurgte samarbejdsværktøjer og apps, der var nemme at bruge og distribuere.

Organisationsprofil

Clarkstown Central School District (CCSD) har cirka 8.600 elever i den sydlige del af New York. Clarkstown har gjort det til sit mål at fremme et personligt klima på skolen, involvere sig i det omkringliggende samfund og have fokus på individet. Distriktet har elleve folkeskoler, to gymnasier og et alternativt uddannelsescenter fra grundskoleniveau til ungdomsuddannelse. Distriktet tilbyder innovative programmer til eleverne ved brug af webbaseret teknologi og var et af de første til at implementere G Suite for Education samt mange andre innovative værktøjer. Selv når budgettet er presset, finder distriktet en udvej til at skaffe de rette værktøjer til fakultetet og eleverne.

Anvendte produkter

Download

Tak for din tilmelding

Fortæl os mere om dine interesser.