Statsskolerne i Broward County tiltrækker en mangfoldig elevgruppe til undervisning i informationsteknologi

Udfordring

Milenkovic vidste, at it og programmatisk tænkning spillede en afgørende rolle i hendes succes som kemiunderviser. I starten af 2000'erne begyndte Milenkovic at undervise i videnskab i distriktet. I 2013 besluttede distriktet at udvide udbuddet af STEM-uddannelser til at omfatte informationsteknologi. Milenkovic vidste intuitivt, hvor vigtigt det var at undervise i informationsteknologi i forbindelse med STEM-undervisningen.

Opmærksomheden over for informationsteknologi var minimal i hele distriktet. "Mange elever og undervisere havde aldrig så meget som hørt om informationsteknologi eller forvekslede det med computerfærdigheder", siger Milenkovic. Selv med distriktets STEM-programmer gik informationsteknologi ubemærket hen. Nogle STEM-undervisere underviste i programmatisk tænkning, men kun fordi det havde relation til matematik.

Den begrænsede opmærksomhed omkring informationsteknologi betød, at kun få elever tog AP-eksamen i informationsteknologi. Så sent som i 2016 var der kun 200 elever, som tog eksamenen, ud af et distrikt med 271.000 elever. For Milenkovic var den lave deltagelse skræmmende. Der var ikke kun få elever, der tog AP-eksamen i informationsteknologi, men endnu færre kom fra grupper, der var underrepræsenterede inden for it. Det stod klart, at uligheden i BCPS var udbredt og ikke en indikator for elevernes diversitet i distriktet. Milenkovic mente, at der skulle forandring til. "Alle elever burde få muligheden for at studere informationsteknologi, så de har lige muligheder for at opnå succes", sagde hun.

Løsning

Da Milenkovic gik fra at være underviser på fuld tid til rollen som ansvarlig for STEM-uddannelse i 2011, indså hun, at det vigtigste element til forbedring af it-undervisningen for eleverne var at uddanne distriktets undervisere. Underviserne havde brug for løbende faglig udvikling og mentorordninger, så de kunne inspirere eleverne til at studere informationsteknologi.

Distriktets første skridt var at indgå et samarbejde med nonprofitorganisationen Code.org, der tilskynder til udvidet it-undervisning på grundskoler og ungdomsuddannelser. Code.org støttede den faglige udvikling økonomisk og hjalp med at oprette en pulje af "hovedundervisere" med erfaring i udvikling af it-pensummer.

Inspireret af samarbejdet med Code.org begyndte Milenkovic at lede efter flere måder at støtte underviserne på i løbet af deres karrieremæssige rejse. Hun ansøgte om og fik tildelt økonomisk støtte fra Google til cyklussen 2017-2018 efter at have fundet oplysninger om Googles donationsprogram gennem Computer Science Teachers Association. Googles donation gav BCPS mulighed for at oprette et fagligt udviklingskursus på nettet, der skulle hjælpe underviserne med at blive certificeret i delstaten Florida til at undervise i informationsteknologi.

Fordi Milenkovic vidste, at underviserne havde brug for løbende støtte – f.eks. mentorordninger og løn til videreuddannelse – organiserede hun tildelingen på en sådan måde, at underviserne blev kompenseret for den tid, det tog at tage onlinekurset. Nogle af pengene bruges til personlig mentoring fra hovedundervisere. "Når man iværksætter et nyt initiativ som f.eks. at oprette et it-program, har man ikke formelle afdelinger eller metoder, som underviserne kan bruge til at interagere med hinanden", siger hun. "Man skal hjælpe underviserne med at opbygge et netværk af kolleger".

"I dag afspejles diversiteten af vores distrikt bedre i diversiteten af de elever, der studerer informationsteknologi."

Lisa Milenkovic, STEM- og it-ansvarlig, Broward County Public Schools

Fordele

Investering i en undervisers karriererejse inden for informationsteknologi

It-certificeringskurset og personlige mentorer, der finansieres af Googles donation, skaber større ekspertise i it-undervisningen i distriktet og øger dermed tilgængeligheden af it-kurser i hele distriktet. Onlinekurset er tilgængeligt for undervisere inden for alle fag, der ønsker at lære mere om informationsteknologi, og ikke kun for dem, der vil certificeres. Efterhånden som efterspørgslen på informationsteknologi og programmering stiger i grundskole- og ungdomsuddannelsesmiljøet, bliver dette kursus et værdifuldt værktøj til at udbrede kendskabet til informationsteknologi blandt mange typer af undervisere.

Undervisere, der afsætter tid i en ellers travl hverdag til at deltage i it-certificeringskurset, har brug for ekstra støtte – især mentorer. Ved at kompensere underviserne for den tid, de bruger på at studere og mødes med mentorer, ser Milenkovic en mulighed for at sende et budskab til kommende it-undervisere: "at vi værdsætter deres tid og professionalisme", siger hun. Flere undervisere vil blive motiverede til at opsøge it-uddannelse i fremtiden, når de ser, at vi støtter faglig udvikling.

Udvidelse af adgangen til it-undervisning i hele distriktet

På grund af investeringen i løbende it-faglig udvikling af underviserne er distriktet stille og roligt i gang med at øge tilgængeligheden af it-kurser på tværs af de 286 skoler i distriktet. I dag tilbyder de fleste gymnasier i BCPS introduktionskurset "Exploring Computer Science", der er oprettet af National Science Foundation for at forberede eleverne på AP-eksamen i informationsteknologi. Nogle mellemskoler tilbyder endda et kursus i "Computer Science Discoveries", som er baseret på læseplaner fra Code.org. Selv distriktets 141 grundskoler er begyndt at integrere it-undervisning i det almindelige pensum og tilbyder et it-kursus, der roterer blandt klasserne, samt klubber om kodning og robotvidenskab.

Større diversitet inden for informationsteknologi

Det var af afgørende betydning at skabe bred adgang til it-faglig udvikling for at nå ud til mindrebemidlede lokalsamfund. Som USA's sjettestørste skoledistrikt har Broward County Public Schools (BCPS) mange skoler med elever fra lavindkomstfamilier, heriblandt nogle skoler, hvor 100 procent af eleverne enten får tilskud til eller gratis skolemad. Ved at gøre informationsteknologi til en prioritet i distriktet tror Milenkovic på, at eleverne får større tillid til deres egne it-evner. "Vi giver denne mulighed til elever, som tidligere måske ikke ville have overvejet at deltage".

Takket være de udvidede muligheder for at studere informationsteknologi i distriktet viser flere forskellige grupper af elever interesse for it. I 2017 tog 1.000 elever fra BCPS en AP-eksamen i informationsteknologi, hvilket var en væsentlig stigning i forhold til de 200 elever i 2016. Milenkovic siger: "I dag afspejles diversiteten af vores distrikt bedre i diversiteten af de elever, der studerer informationsteknologi".

Organisationsprofil

Om Dr. Lisa Milenkovic: Dr. Lisa Milenkovic er STEM- og it-ansvarlig for Broward County Public Schools (BCPS), som er det sjettestørste skoledistrikt i USA og det andetstørste i Florida. Milenkovic startede sin karriere inden for analytisk kemi og skiftede til et job som underviser, da hendes børn kom i skolealderen. Hendes interesse for kemi fik hende til at opdage flere måder, hvorpå it-undervisningen i hendes distrikt kunne forbedres, da de to discipliner er nært beslægtede. Hun er en erfaren pensumansvarlig på det videnskabelige område, hvor hun udvikler pensummer og administrerer faglig udvikling for indhold og pædagogik i STEM. Hun er fortaler for it-undervisning på alle klassetrin og begyndte i 2013 at samarbejde med Code.org og Google for at forbedre it-faglig udvikling for undervisere.

Anvendte produkter

Download

Tak for din tilmelding

Fortæl os mere om dine interesser.